Take a fresh look at your lifestyle.

Klasik Masaj Teknikleri – Klasik Masaj Hareketleri – Nasıl Yapılır

0

Klasik masaj Teknikleri:

Klasik masajın ne olduğuna, özelliklerine ve etkilerine buraya tıklayarak bakabilirsiniz

Klasik masaj tedavisinde temelde üç tane teknik vardır;

 • Stroking (effleurage): Elleri vücut yüzeyine temas ettirilerek kaydırılması şeklinde yapılır.
 • Compression: Basınç, sıkıştırma
 • Percussion: Darbeleme ve vurma şeklinde bir dizi hareketin bileşimi şeklinde uygulanır.

Tekniklerin ana başlıkları bunlardır. Ama bu alt başlıklar eşit dağılmamıştır, yani bir klasik masaj uygulamasında bütün teknikleri kullanırız diye bir şey yoktur. Örneğin stroking her zaman kullanırken percussion her zaman kullanılmaz. Kullanıldığı bazı özel durumlar vardır. Ama stroking her masajda ve özellikle masaja başlarken – bitirirken kullanılır.

Klasik masaj teknikleri

1-Stroking (effleurage)

 • Derin stroking
 • Yüzeyel stroking

2-Compression

 • Friksiyon
Friksiyon
Friksiyon
 • Kneading; kendi içinde pinching, wriging ve rolling olmak üzere üçe ayrılır.
Kneading
Kneading
Klasik masaj teknikleri

3-Percuusion

 • Shaking ve vibrasyon
 • Topatement; kendi içinde hacking, tapping, clapping, beating, pounding ve slapping olmak üzere altıya ayrılır.

Klasik Masaj Teknikleri:

1-Stroking:

 • Ellerin vücut yüzeyinde kaydırılması şeklinde yapılıyor. (hafif veya derin basınçla)
 • Genellikle masajın başında ve sonunda tercih edilir.
 • Klasik masaj hareketleri arasında geçiş yapılmasını sağlar.
 • Uygulamış olduğumuz basıncın şiddetine göre derin ya da yüzeyel olarak ikiye ayrılır.
 • En önemli özelliği hastayı masaja hazırlamaktır.

2-Compression

A- Kneading

 • Yoğurma anlamına gelir.
 • Yumuşak dokuların kavranarak yavaş ve ritmik bir biçimde yoğurulması şeklinde uygulanır.
 • Deriyi uyarmak, kas tonusunu normalleştirmek, skar dokuları çözmek gibi birtakım amaçlar doğrultusunda uygulanır.

B- Friksiyon

 • Biraz daha spesifik durumlarda kullanılır.
 • Özellikle yumuşak doku sahası üzerinde gergin olan kısımlara, sertleşmiş bölümlere uygulanır.
 • Sertleşmiş bölgede kan dolanımın artması hedeflenir.
 • Çoğunlukla lokalize olarak uygulanır.

3-Percuusion

 • Darbeleme ve vurma şeklinde bir dizi hareketin bileşimi şeklinde uygulanır.
 • Lokalize bir alana kısa ancak tempolu biçimde uygulandıktan sonra farklı bölgeye geçilerek uygulanır.
 • Süresi ve uygulama şiddeti dikkatli biçimde ayarlanmalıdır.(sert bir masaj tekniği olduğu için bu madde önemli)

Buraya kadar klasik masaj teknikleri başlığı altında teknikleri özet olarak inceledik. Şimdi her birini daha detaylı ele alalım.

Klasik Masaj Teknikleri:

Stroking

 • Uygulama bölgesi büyüklüğüne göre tek elle veya iki elle yapılabilir. örn: Sırt bölgesi geniş bir bölge olduğundan iki elimizle uygulamamız daha doğru olacaktır.
 • Avuç içi, başparmak veya elin palmar yüzü ile uygulanabilir.
 • Masajın başında ve sonunda tercih edilir.
 • Diğer hareketlere geçişte kullanılır. Masajın devamlılığını sağlar.
 • Hastanın, uygulayıcın dokunuşuna alışması sağlanır.
 • Hedef dokunun özelliklerinin uygulayıcı tarafından anlaşılmasını sağlar.

Yüzeyel Stroking

 • Duruma göre tek veya iki elle uygulama
 • Temas teknik boyunca kesilmemelidir.(aslında klasik masaj uygulaması sırasında temas hiç bir zaman kesilmemelidir.)
 • Refleks etki elde etmek için uygulanır. Basınç ne kadar az olursa refleks etki o kadar güçlü olur.
 • Yüzeyel stroking’de basınç çok az olmalıdır.
 • Basınç az olduğu için uygulama yönü önemli değildir. Hasta için en uygun yön seçilmelidir.
 • Her stroking için geçen süre ve aralarda geçen süre aynı olmalıdır.
 • Hız sabit olmalıdır.
 • Etkileri;
  • Sedatif etkisi vardır.
  • Ağrı ve kas spazmını azaltır.
  • Masajın devamlılığını sağlar.
  • Ara madedenin yayılmasını sağlar.
  • Dokunmaya alışmayı sağlar.
  • Uyku getirir. (masajın genel anlamda böyle bir etkisi vardır.)

Derin Stroking

 • Duruma göre tek veya iki elle uygulama
 • Temas teknik boyunca kesilmemelidir.
 • Refleks etkiye ek olarak mekanik etki oluşturur.
 • Venöz ve lenfatik sisteme etki hedeflenir.
 • Basınç daha fazla olmalıdır. Dokulara hasar verecek derecede fazla basınç uygulanmamalıdır.
 • Basınç hareket boyunca sabit olmalıdır.
 • Venöz ve lenfatik dönüşe uygun olarak kalbe doğru uygulanmalıdır.
 • Dönüş hareketinde yüzeyel stroking uygulanmalıdır.
 • Ekstremitelerde uygulanırken merkeze doğru çalışılmalıdır.
 • Her stroking için geçen süre ve aralarda geçen süre aynı olmalıdır.
 • Etkileri;
  • Mekanik etkisi vardır.
  • Kalbe doğru kan akışını hızlandırır.
  • Atıkların vücuttan atılması hızlanır.
  • Derideki stimülasyon artar.
  • Yumuşak dokularda pasif germe etkisi vardır.

Klasik Masaj Teknikleri; Kneading

 • Duruma göre tek veya iki elle uygulama
 • Temas teknik boyunca kesilmemelidir.
 • Dokuyu kaldırmak, kaldırdıktan sonra sıkıştırmak için uygulanır.
 • Yüzeyel fasya ve altındaki kas kitlesini kaldırmak, hareket ettirmek
 • Basınç vertikal(dikey) yöndedir ve hareketler sirkülerdir.(dairesel)
 • Basınç ardı ardına arttırılıp azaltılır.
 • Deri ve yüzeyel dokular sıkıştırılmaz, hasta irrite edilmez.
 • Merkeze doğru basınç daha fazla verilir.(kalbe doğru basınç daha fazla verilir)
 • Distalden(uç noktalardan) başlandıysa tekrar distale dönülerek sonlandırılır.(distalden başlamak daha çok tercih edilir)
 • Proksimalden başlandıysa aynı şekilde proksimale dönülür.
 • Ritim dikkatlice ayarlanmalıdır. Bu sayede hastanın rahatsız olmaması sağlanır.
 • Hız sabit olmalıdır.
 • Etkileri;
  • Mekanik etkisi vardır.
  • Kan akışını hızlandırır.
  • Atıkların vücuttan atılması hızlanır.
  • Derideki stimülasyon artar.
  • Venler aralıklı olarak doldurulup boşaltılır. Böylece kan birikintileri yönlendirilerek atıklar uzaklaştırılır. Kapiller basınç azalır.
  • Kaslar gevşetilir, kasa kan akımını arttırır.
  • Kasta oluşmuş olan skar dokular yumuşatılır.
  • Fibröz dokular, gerginleşmiş sahalar gevşetilir.
  • Deri ve deri altında kan akımı hızlanır.
  • Derini esnekliği ve metabolizması artar.
  • Hiperemi sayesinde deri kalınlaşmaları incelir.
  • Ara maddederi tarafından absorbe edilir.

Klasik Masaj Teknikleri; Friksiyon

 • Parmaklar deri üzerinde kaydırılmaz.
 • Deri ve deri altı bütün olarak hareket ettirilir.
 • Tüm el, avucun proksimal kısmı, parmaklar vasıtasıyla uygulanır.
 • Yapışık deriyi çözmek, skarları çözmek, adezyonları açmak, Fibröz dokuları gevşetmek için uygulanır.
 • Basınç vertikal yöndedir.
 • Basınç ardı ardına arttırılıp azaltılır.
 • Deri ve yüzeyel dokular sıkıştırılmaz, hasta irrite edilmez.
 • Sıkı bir basınç uygulanmalıdır. Buna göre süre de sınırlı olmalıdır.
 • Sirküler friksiyon Transvers (derin) friksiyon
 • Hareketler ritmik olmalıdır.
 • Birkaç dakika sonra farklı bölgeye geçilmelidir.
 • Hız sabit olmalıdır.
 • Etkileri;
  • Lokal hiperemi oluşturur, histamin serbestleşir, dolanım artar.
  • Skarları çözer
  • Dokuların hareket yeteneği artar.
  • Lokal kan akımı artar.

Klasik Masaj Teknikleri; Topatement

 • Bir veya iki elin birbiri ardına çalışmasıyla uygulanır.
 • Her tekniğin uygulaması farklıdır.
 • Sporcularda müsabaka öncesinde uyarı oluşturmak, Güdük ucunda dolanımı arttırmak, akciğerde postüral drenaj oluşturmak, kaslar ve tendonlar üzerinde refleks etki oluşturmak için uygulanır.
 • Basınç vertikal yöndedir.
 • Basınç ardı ardına arttırılıp azaltılır.
 • Dokular üzerinde gerilim ve gevşeme oluşturacak şekilde basınç uygulanır.
 • Hedef doku küçükse basınç da sınırlı olmalıdır. (Hedef doku küçükse basınç da sınırlı olmalıdır.)
 • Basınç sıkı olmalı ancak dokuya zarar vermemeli, hastayı irrite etmemelidir.
 • Kasın uzanış yönüne dik şekilde uygulanabilir.
 • Hareketler ritmik olmalıdır.
 • Birkaç dakika sonra farklı bölgeye geçilmelidir.
 • Hız sabit olmalıdır.
 • Etkileri;
  • Hafif teknikler deri ve yüzeydeki dokuları etkiler.
  • Sert teknikler derin dokuyu etkiler, mekanik etki oluşturur.
  • Derin dokularda tendon , kaslar üzerimde etkili olur.
  • İç organlarda da mekanik etki açığa çıkar.
  • Stimüle edici etkisi vardır, nöral yanıtları güçlendirir.
  • Kinestetik reseptörleri uyarır.
  • Kas tonusunu arttırır.
  • Kan akımında artış sağlar.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası